JA slide show
 
   עמותת ביחד באושר

עמותת ביחד באושר

עמותת ביחד באושר, הוקמה  על יד סוזן ברט, במטרה לפעול בתחום החינוך לנישואין מאושרים בישראל ולהגדיל באופן משמעותי את מספר  הזוגות הנשואים המשתתפים בסדנאות לתקשורת זוגית. 


סוזן ברט רכשה את הזיכיון הבלעדי בישראל, לתוכנית PREP לתקשורת זוגית של ד"ר האורד מרקמן, מאוניברסיטת דנבר. סוזן ברט ועמותת ביחד באושר קיבלו הרשאה בלעדית לבנות ולהתאים את  תוכניתו של ד"ר האורד מרקמן לאופי החברה בישראל.


כיום מפעילה העמותה סדנאות I-PREP   לשיפור התקשורת הזוגית  בכל רחבי הארץ.


במסגרת מאמציה של העמותה להגביר את מודעות הציבור הישראלי על מרכיביו השונים, לחשיבות ולתרומה של חינוך לנישואין מאושרים לשיפור התקשורת הזוגית, ארגנה ביחד באושר את הכנס הבינלאומי הראשון לחינוך לנישואין מאושרים. בכנס הרצו מיטב המרצים מחו"ל ומישראל והשתתפו בו 360 אנשי מקצוע מכל רחבי ישראל.


 

english


מייסדת סוזן ברט


המרכז לחינוך לנישואין מאושרים


המדריך השנתי לחינוך לנישואין מאושרים


הכנס הבינלאומי הראשון לחינוך לנישואין מאושרים


הרשמה לסנדנאותצור קשר


youtube facebook

ביחד באושר

ביחד באושר ארגנה במאי 2011 את הכנס הבינלאומי הראשון לחינוך לנישואין מאושרים.

בכנס הרצו מיטב המרצים מחו"ל ומישראל והשתתפו בו 360 אנשי מקצוע מכל רחבי ישראל